PRIMA PAGINĂ DESPRE NOI SERVICII PARTENERI PROMOŢII PREŢURI CARIERE CONTACT Auto Stop
 
PREŢUL CALITĂŢII
1. Autoturisme autohtone (Dacia 1310, 1410, Solenza, Super Nova)
2. Autoturisme autohtone (Dacia utilitară, Logan, Daewoo)
3. Autoturisme import
4. Autoutilitare sub 3,5t
40 lei / oră
50 lei / oră
67 lei / oră
72 lei / oră
5. Autoutilitare peste 3,5t şi autocamioane
6. Întocmire deviz antecalcul
7. Staţionare autoturism / zi
8. Staţionare autovehicul peste 3,5t / zi
80 lei / oră
210 lei / buc.
10 lei / zi
15 lei / zi

Preţurile nu conţin TVA.
Timpii de lucru sunt stabiliţi conform unor normative de timp specifice (Audatex, Daewoo, Dacia, etc.).
Pentru lucrări de complexitate ridicată preţul poate fi majorat cu 10% faţă de preţul afişat.
Modificarea tarifelor poate fi efectuată doar cu aprobarea conducerii.
Pentru condiţiile de efectuare a reparaţiilor vă rugăm să solicitaţi “Condiţiile Firmei” sau să întrebaţi consilierii tehnici.
Autovehiculele care au contracte de reparaţii cu GTE REP CAR au prioritate la intrarea în reparaţie.
Autovehiculele care solicită reparaţii în regim de urgenţă pot avea tarife majorate cu până la 50%.
Conform Legii 449/2008, garanţia pentru manoperă este de 3 luni şi pentru piese este de 1 ani (cu excepţia celor la care producătorul stabileşte o altă garanţie, prin factura de vânzare-cumpărare, în condiţii de exploatare normală).